Overlevering

Overlevering

Bygget står ferdig og kunden kan flytte inn, en stor dag for kunden!

Under overleveringen er byggeleder, og som oftest også selger, til stede og kontrollerer bygget sammen med dere. Dere får utlevert nøkler og en FDV-perm, som er en “bruksanvisning” for bygget.
Etter befaring får du en ferdigattest, og dere kan nå fytte inn i deres nye bygg.

Noen dager før bygget er ferdig går vår byggeleder en såkalt preoverlevering med dere.
Vi tar da en grundig gjennomgang av bygget, og noterer de punkter som gjenstår før overleveringen. På denne måten kan vi på overleveringsdagen overlevere et feilfritt bygg med avtalt kvalitet til avtalt tid. Dere kan flytte inn og slippe å irritere dere over håndverkere som aldri kommer tilbake, og vi kan gå i gang med nye bygg og hus.

Østlandske Bygg og Betong utfører alt innen byggentrepriser for private, kommunale og statlige kunder

Vår målsetting er å levere arbeid av høy kvalitet. Positive omtaler fra våre kunder er vår viktigste reklame.