Reguleringsarbeider

Reguleringsarbeider

Reguleringsarbeider skjer som oftes ved oppstart av et nytt prosjekt.

Man må kontakte den aktuelle kommunen for reguleringsarbeider d.v.s. før oppstart av planarbeidet varsles/kunngjøres. Dette for å avklare hvem som skal varsles og hva som er rammene for planarbeidet, herunder om det er krav om utarbeidelse av et planprogram.

Spesielle lover og regler gjelder ved utarbeidelse og innlevering av reguleringsplaner og endringer av reguleringsplaner. Vi kan hjelpe til med planprosessen, ansvarsfordelig, veilede, maler, o.s.v.

Østlandske Bygg og Betong utfører alt innen byggentrepriser for private, kommunale og statlige kunder

Vår målsetting er å levere arbeid av høy kvalitet. Positive omtaler fra våre kunder er vår viktigste reklame.