Feltutbygging

Vi har lang erfaring med feltutbygging

Ø2B har lang erfaring i prosjektering av feltutbygging for både bolig-, nærings- og områder for fritidsbebyggelse.

Vi har spisskompetanse og bred erfaring bidrar til at utbygger sikres et produkt uten store tekniske eller økonomiske overraskelser i byggeperioden.
Vi finner gode og økonomiske tekniske løsninger med fokus også på miljøriktige løsninger.
Vi kan bidra i et feltutbyggingsprosjekt allerede fra reguleringsfasen og helt frem til endelige byggeplaner.

Ø2B har gjennom mange år arbeidet med feltutbygging for boligområder. Utbygging av infrastrukturen ( VVA-anlegg,  veier etc.) , samt utgraving av tomter gjør oss til en komplett leverandør.

Ta kontakt i dag!

Østlandske Bygg og Betong utfører alt innen byggentrepriser for private, kommunale og statlige kunder

Vår målsetting er å levere arbeid av høy kvalitet. Positive omtaler fra våre kunder er vår viktigste reklame.