Tilbygg

Tilbygg

Et tilbygg er en utvidelse av et byggverk der man bygger utover – altså at man øker bygningens grunnflate (BYA).

Tilbygg må ikke forveksles med ”påbygg”, der man bygger i høyden.

Tilbygg defineres som utvidelse av bygningens grunnflate. Skal du bygge et tilbygg til eksisterende bygning er det flere forhold som avgjør hvordan tiltaket skal varsles før en kan sette i gang.

Du kan sende inn søknad uten ansvarsrett hvis:

Vær oppmerksom på at ved søknad uten ansvarsrett gjelder både bruksareal og bebygd areal i størrelsesberegningen. Begge skal være innenfor maks arealgrense.

  • Det er et tilbygg til bygning inntil 50m2, (kan i tillegg underbygges med kjeller).
  • Tiltaket ikke kommer i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven
  • Altan regnes som tilbygg og vurderes med hensyn til dybde, estetikk og arkitektur

Kontakt oss for hjelp til tilbygg.

Østlandske Bygg og Betong utfører alt innen byggentrepriser for private, kommunale og statlige kunder

Vår målsetting er å levere arbeid av høy kvalitet. Positive omtaler fra våre kunder er vår viktigste reklame.