Delte entrepriser

Delte entrepriser

Ø2B påtar seg delte entreprise oppdrag

Vi som byggherre har da separat kontrakt med rådgivere og separate entreprisekontrakter med hvert fagområde (grunn, betong, elektro osv.). Koordineringsansvar for fremdrift, evt. ansvar for fremdrift for entreprisene kan kontraktsreguleres til en entreprise.

Ved delte entrepriser vil Ø2B styre og koordinere alle kontrakter, og vi oppretter mange avtaler/kontrakter med de forskjellige utførende. Denne for for administrering krever stor kompetanse og erfaring.

Vi kan etter avtale med byggherren overtar ansvaret for koordineringen av en eller flere av sideentreprenørene.

Se også Wikipedia

Vi bygger for fremtiden!