Mogens Thorsens gate 1B

Mogens Thorsens gate 1B

Utskifting/ fjerning av gml. glass tak og etablering av nytt glasstak med aluminium rammer i toppen av trappesjakt + rehab. av pipe og utvendig blikkarbeider.

Vi bygger for fremtiden!