Storo Storsenter

Storo Storsenter

Ombygging/rehab. av fellesarealer for Stor Storsenter utført.

Foto: Thon Eiendom

Vi bygger for fremtiden!