Skip to main content

Byggesøknader

La din byggesøknad bli håndtert av profesjonelle.

Trenger du hjelp med byggesøknader?
Ø2B håndterer søknader for deg som skal bygge garasje like profesjonelt som for større utbyggere.

Vi har spesialisert oss på utforming av byggesøknader for eneboliger, flermannsboliger, garasjer, påbygg, tilbygg ol. En byggesøknad er et formelt krav dersom du ønsker å oppføre bygning, tilbygg eller påbygg. I utgangspunktet kreves det søknad også for rivning og fasadeendring av eksisterende bygg. De kravene kan noen ganger være vanskelige og vi tilbyr derfor å fylle ut din byggesøknad til en avtalt pris.

Ved å la Ø2B stå for utformingen av din byggesøknad er du sikret profesjonell håndtering. Kommunene setter pris på godt utformede byggesøknader og korte ned saksbehandlingstiden og dermed øke forutsigbarheten for ditt prosjekt.

Dersom byggesøknaden din krever ansvarlig søker kan Ø2B tilby dette.

 Ta kontakt i dag!

Få hjelp med byggesøknad