Skip to main content

Kvalifikasjoner

Ø2B har sentral godkjenning

Østlandske Bygg og Betong AS innehar sentral godkjenning med ansvarsrett. Hensikten med ordningen er å få gode bygg som tilfredsstiller kravene i plan og bygningslovgivningen, og til en hver tid oppdaterte tekniske forskrifter.

For å kunne bli sentral godkjent stilles det høye krav til selskapet faglige kompetanse, utdanning og erfaring, i tillegg til rutiner og seriøsitet. Videre kreves det at selskapet benytter et styringssystem i sitt arbeide som er tilpasset bedriften, og at dette til en hver tid er oppdatert iht. lovgivningen og tekninske forskrifter.

Ø2B er medlem av Startbank

Østlandske Bygg og Betong AS er medlem av startbank.

Startbank er et leverandørregister for bygg og anleggsbransjen. Dette er en frivillig ordning hvor formålet er å bidra til at det kun blir benyttet seriøse aktører innen bygg og anleggsnæringen, samt at aktørene konkurrer på like vilkår. Startbank gjennomfører revisjon og kontrollerer at en rekke kvalitetsforhold er ivaretatt hos leverandørene. Det gjelder for eksempel gyldig skatteattest, skadeforsikring, firmaattest, hms erklæring m.m.

Godkjent lærebedrift

For oss er det viktig å bidra til rekrutering og opplæring innen tømrerfaget. Vi er en godkjent opplæringsbedrift, og er opptatte av at unge for en trygg og lærerik utdanningsperiode. Læringsordningen gir oss som bedrift en gylden mulighet til å utfordre, instruere og veilede morgendagens fagarbeidere. Dette er også vår beste mulighet for rekrutering.

Det stilles strenge krav til å kunne bli en lærebedrift. Sammen med opplæringskontoret for tømrerfaget styrer vi lærlingens utdannelsesløp.