Skip to main content

Rehabilitering

Ø2B utfører de fleste former for rehabilitering. Rehabilitering innebærer ofte skifte av gamle vinduer, dører, gulv og kledning, for å oppnå dagens standard med hensyn til miljø og energikrav. Ved befaring, kan vi hjelpe deg å fastslå hvilke deler som eventuelt må skiftes ut. Vi kan utføre rehabilitering av bygårder, kontorbygg, boligblokker og eneboliger. Ønsker dere rammeavtale for å sikre forefallende vedlikehold på bebyggelse, ta kontakt.

Med vår kompetanse er du sikret en helhetlig tilnærming til dine ønsker og behov.

Hvorfor rehabilitere?
Bygninger forfaller ofte helt før de vurderes å rehabiliteres. Det er ikke økonomisk eller miljømessig. Vår erfaring tilsier at de fleste investeringer i rehabilitering lønner seg over tid.
Bygninger vil fremstå som moderne, tidsriktige og mer attraktive for leietakere. Vi er behjelpelig med å finne riktige og skreddersydde løsninger som vil utnytte byggets potensiale, bevare og øke verdien, samt bevare eiendommens identitet.

Skal dere rehabilitere, ta kontakt for mer info!

Få hjelp med byggesøknad