Skip to main content

Maridalsveien

    Rehabilitering av teglsteinstak.

    Arbeid som er utført:

    • Etterisolering og etablering av ny teglstein iht beskrivelse fra Byantikvaren
    • Tak over tak