Skip to main content

MS Belysning

  MS-Belysnig

  Lager og kontor på til sammen 4000 kvm.

  Arbeid som er utført:

  • Grunnarbeid
  • Utenomhusarbeid
  • Betong
  • Stålkonstruksjon
  • Fasade
  • Kontorlokaler
  • Showroom
  • Høylager med 9m fri høyde