Skip to main content

Rehabilitering - Snorresgt. 10, Lillestrøm

Snorresgt. 10
Snorresgt. 10

  Arbeid som ble utført:

  • Rehabilitering av eldre enebolig.
  • Påforing og etterisolering av alle yttervegger.
  • Ny vindsperre.
  • Ny gesims.
  • Ny utvendig utluftet/liggende panel.
  • Nye vinduer.