Skip to main content

Tilbygg

Et tilbygg er en utvidelse av et byggverk der man bygger utover – altså at man øker bygningens grunnflate (BYA).

Tilbygg må ikke forveksles med ”påbygg”, der man bygger i høyden.

Tilbygg defineres som utvidelse av bygningens grunnflate. Skal du bygge et tilbygg til eksisterende bygning er det flere forhold som avgjør hvordan tiltaket skal varsles før en kan sette i gang.

Ta kontakt, vi hjelper deg gjerne!

Få hjelp med byggesøknad